Garantiordningen

Garantiordninger

Vi er medlem af Danske Malermestre, og det giver dig en ekstra sikkerhed omkring opgaveløsningen for dig.

I kraft af medlemsskabet er vi omfattet af en garantiordning, der har til formål at sikre private kunder et korrekt udført stykke malerarbejde.

Du kan læse mere om garantiordningen i detaljer på malermestre.dk